I årsrapportene kan du lese om våre aktiviteter og resultater. Du kan også lese om hvilke prioriteringer vi gjør og hvordan vi vurderer framtidsutsiktene.

Hovedpunkter:

  • Leders beretning.
  • Introduksjon til virksomheten og hovedtall.
  • Årets aktiviteter og resultater.
  • Styring og kontroll i virksomheten.
  • Vurdering av fremtidsutsikter.
  • Årsregnskap.