Hensikten med forumet er å diskutere og evaluere utfordringer og muligheter knyttet til sikkerhet, for å bidra til et høyt sikkerhetsnivå for petroleumsvirksomhet i Arktis.

Forumet hadde sitt offisielle oppstartsmøte i april/mai 2015 i Washington D.C., USA. Det første ordinære møtet fant sted under Arctic Safety Summit i Tromsø i oktober 2015, og videre møter vil finne sted halvårlig.

Norge var en sterkt pådriver for å få til et slikt samarbeid, blant annet ved et initiativ i forbindelse med konferansen Arctic Safety i Stavanger i oktober 2013. Arctic Safety-konferansen ble også arrangert i 2015 i Tromsø og i 2018 i Stavanger. 

Se video fra den første Arctic Safety Summit i Tromsø i 2015: