Fra 2023 har Ptil initiert et 3-årig prosjekt der målet er å bidra til ansvarlig innovasjon og sikkerhet i utvikling og bruk av digitale teknologier i petroleumsindustrien.

Dette er et ledd i arbeidet med å utvikle vår strategi, tilnærming og metode, herunder vurdere eventuelle behov for regelverksendringer, for oppfølging av digitale teknologier i næringen.

Som en del av dette vil vi fokusere på Kunstig Intelligens ut fra den sikkerhetsmessige betydningen bruken av dette har i storulykkeindustri - og vi er opptatt av hvordan selskapene bruker KI og hvordan risiko styres i et livssyklusperspektiv. 

Årets konferanse Innovasjonsdagen i 2024 vil belyse ulike sider av dette.

Dette er en populær konferanse, og vi har begrenset antall plasser.