Et undervannssystem er et produksjonssystem med flere undervannsinnretninger koblet sammen på havbunnen som inkluderer brønner, undervannsstrukturer og rørledninger. Disse løsningene er designet for å muliggjøre effektiv og pålitelig produksjon av olje og gass uten å måtte bygge ut området med plattformer.

Det er nå over 350 havbunnsinnretninger på norsk sokkel, og produksjonen fra disse står for over 50 prosent av den norske olje- og gassproduksjonen.

Havtil har ønsket å øke forståelsen for hvilke løsninger som er brukt og hvordan kravene til prosessikring er realisert og ivaretatt på de forskjellige undervannsutbyggingene.

Rapporten oppsummerer relevante tema og viktige observasjoner fra en møteserie med operatørselskap og leverandører av undervannssystem.

Rapporten avgrenser seg til brønnrelatert utstyr og systemer for kontroll, overvåkning og nedstengning.