Målet med prosjektet har vært å identifisere de mest effektive måtene observasjoner fra granskninger og tilsyn relatert til KUI kan formidles på, for å fremme læring i bransjen. Dette er vurdert fra et individ-, organisasjons- og bransjeperspektiv.

I rapporten er læringsaktiviteter for teknologi, prosesser og menneskelige faktorer beskrevet og knyttet til de teoretiske rammene for de ulike målgruppene ved å sortere de syv organisasjonsnivåene i individ-, organisasjons- og eksternt nivå. Læringsprosesser og anbefalinger er beskrevet for hvert nivå.

Prioritert område

Havtil arbeider målrettet med kontinuerlig forbedring av vår risikobaserte oppfølging av aktiviteter. Oppfølging av KUI i prosjektering og drift av offshoreinstallasjoner og landanlegg prioriteres høyt, siden KUI er en betydelig bidragsyter til storulykkerisiko.

Tidligere har vi gransket flere lekkasjer fra rør forbundet med KUI, inkludert en damplekkasje i 2012, hydrogenlekkasje i 2016 og naftalekkasjer i 2017 og 2020. I tillegg gransket vi sprekker i en gasskjøler i 2021. For å håndtere utfordringene med KUI gjennomførte vi i 2021 prosjekter relatert til alminnelig stål, og i 2022 prosjekter om rustbestandige materialer.

Aktuelle granskinger

Relevante prosjektrapporter om KUI