To viktige dokument om sikkerhet i petroleumsvirksomheten er lagt fram de siste to årene:

Det er etablert fem partssammensatte oppfølgingsgrupper som alle rapporterer til Sikkerhetsforum. 

I Sikkerhetsforums møter er det stor oppmerksomhet om framdriften av dette arbeidet. Resultatene fra arbeidet skal deles med næringen.

I presentasjonen under kan du lese mer om oppfølgingsgruppene og hvilket mandat de er gitt.