Blant andre saker på agendaen var:

  • Årskonferansen
  • Hendelser og granskinger
  • Presentasjon av Ptils arbeid med nordområdene

Se vedlagt møtereferat og presentasjoner under.