Blant andre saker på agendaen var:

  • Sikkerhetsforums mandat og prioriteringer
  • Sikkerhetsloven
  • Fornybar energi
  • Store satsinger

Se vedlagt møtereferat.