Blant sakene på agendaen var

  • Varsling og varsler 
  • Partssamarbeid
  • Hendelser og granskinger 

Se vedlagt møtereferat og presentasjoner under.