Blant andre saker på agendaen var:

  • Storulykkesrisiko
  • Årsaksanalyse for HC-lekkasjer 2018-2021
  • Brønnkontrollhendelser

Se vedlagt møtereferat.