Hopp til hovedinnhold

Sikkerhetsforums årskonferanse 2023

Sikkerhetsforum og Petroleumstilsynet (Ptil) inviterte til den årlige møteplassen Sikkerhetsforums årskonferanse 2023.

 • Dato:

 • Registrering og kaffe
 • Velkommen

  Anne Myhrvold, direktør, Ptil

 • Politiske signaler og føringer

  Amund Vik, statssekretær, OED

Sikkerhet, sikring og partssamarbeid i krevende tider

 • Nye sikkerhetsdilemmaer

  Ingvild Klaveness, seniorrådgiver, Ptil

 • Det viktige verneombudet – hvordan rekruttere den nye generasjonen?

  Marte Gundersen, VO, Equinor 

 • Partssamarbeid sett fra Brussel

  Robert René Hansen, leder, LO Brussel

 • Pause
 • Partssamarbeid – hva fungerer, og hva kan gjøres bedre?

  Samtale med møteleder: 

  • Mona Nilsen, medlem Sikkerhetsforum, Norske Shell/Offshore Norge
  • Erling Meyer, medlem Sikkerhetsforum, Equinor/Offshore Norge
  • Baste Daltveit, KHVO, UPN, Equinor
  • Finn Carlsen, fagdirektør, Ptil
 • Synspunkter fra salen

Fremtidens arbeidsplasser

 • Kort intro
 • Om digitalisering, HMS og partssamarbeid

  Harald Wesenberg, IT-spesialist, Equinor

   

 • Hvordan digitalisering former fremtidens arbeidsplasser

  Merete Asak, teknologidirektør, Cisco Norge 

 • Lunsj
 • Kort intro
 • Har vi nok folk og har vi rett kunnskap?
  • May-Brit Johnsen, VP HR, Rosenberg Worley AS
  • Bjørn Thomas Bache, tilsynsdirektør, Ptil
  • Ståle Johansen, konserntillitsvalgt, Aker ASA
 • Spørsmål fra salen

Arbeidsmiljø - utfordringer og løsninger

 • Intro
 • Kjemisk arbeidsmiljø
  • Film
  • Når jobben gjør deg syk - Intervju med Tord Lillehavn, tidligere offshorearbeider
  • Presentasjon: Kreftfremkallende kjemikalier i Petroleumsnæringen, Morten Lunde, sjefingeniør, Ptil
  • Presentasjon: Arbeidsgiverperspektivet på kjemisk arbeidsmiljø, Ellen Katrine Jensen, PhD, Chief Engineer Health and working environment, Equinor
 • Pause
 • Film: Verdens første dysleksivennlige arbeidsplass
 • Mangfold gir verdi – inkluderende arbeidsliv i praksis

  Kari Svendsbø, Corporate HSSE Manager, Aibel/Norsk Industri - medlem i Sikkerhetsforum

 • Innspill fra salen

Avslutningsforedrag

 • Kunstig intelligens - muligheter og utfordringer

  Tom Ryen, instituttleder, Stavanger AI Lab, UiS

 • Avslutning

  Anne Myhrvold, direktør, Ptil

 • Program slutt - tid for tapas & drøs

Kontakt

Caroline Lagoutte

Kommunikasjonsrådgiver