I perioden 16. til 18. januar 2024 førte vi tilsyn med Shelf Drilling Barsk sitt styringssystem for helse, miljø og sikkerhet (HMS). Dette er en innretning som har hatt SUT under Noble Drilling Norway AS (Noble).

Mål

Målet med aktiviteten var å verifisere om selskapets styringssystem fungerer i henhold til kravene i regelverket.

Resultat

Det ble ikke identifisert verken avvik eller forbedringspunkter.

Hva skjer nå?

Før vi gir SUT må selskapet har rettet opp alle kjente sikkerhetskritiske avvik, og innretningen må ha fått maritime sertifikater fra respektiv flaggstat.