Tilsynet ble gjennomført 12. til 14. februar 2024.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp hvordan Equinor sikrer at elektro, instrumenterte sikkerhetssystemer og industriell IKT-sikkerhet møter relevante myndighetskrav, anerkjente standarder og retningslinjer. Vi ville også følge opp selskapets egne krav og prinsipper til slike systemer for Johan Castberg FPSO - med formål om å oppnå sikker gjennomføring, overlevering og oppstart av innretningen.

Oppfølging av avvik

I tråd med innhold i varsel om tilsyn har vi verifisert hvordan aktøren har håndtert enkelte tidligere påviste avvik og pålegg. Følgende avvik har vi funnet at ikke er håndtert i tråd med aktørens tilbakemelding:

Resultat

Vi identifiserte ingen avvik under tilsynet, men observerte tre forbedringspunkter. Disse gjaldt:

  • Deling av erfaringskunnskap internt i selskapet
  • Oppfølging av forutsetninger lagt til grunn for bemanning
  • Det elektriske anlegget – tekniske forhold

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor innen 19. april redegjøre for hvordan oppfølging av tidligere avvik vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.