Tilsynet ble gjennomført i perioden 28. november til 19. desember 2023.

Mål

Målet med aktiviteten var å følge opp Equinor sin styring av barrierer innen teknisk sikkerhet og prosessikkerhet på Johan Castberg FPSO siste del av utbyggingsfasen. I dette ligger oppfølging av at designet er i henhold til myndighetenes krav, slik at sannsynligheten for feil reduseres.

Resultat

Det ble identifisert to avvik i forbindelse med tilsynet. Disse er knyttet til:

  • PSD-funksjoner i ESD-systemet
  • oppfølging av gangtider på PSD-ventiler.

Det ble i tillegg identifisert et forbedringspunkt knyttet til mangler ved dokumentasjon.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor om en redegjørelse innen 11. mars 2024 på hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som ble observert.