Tilsynet ble gjennomført perioden 31. mai til 1. juni 2023, med bistand fra Luftfartstilsynet.

Mål

Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere utforming og utrustning av helikopterdekket på Jotun FPSO, samt systemer og dokumentasjon relatert til forberedelser og drift av helikopterdekket.

Resultat

Vi identifiserte ingen avvik eller forbedringspunkter under tilsynet.

Luftfartstilsynet identifiserte observasjoner knyttet til blant annet obstruksjoner og merking av hinder. Disse finner du i en egen avviksliste fra Luftfartstilsynet, nederst på denne siden.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Vår Energi om svar på vårt brev innen 18. august 2023.