Tilsynet ble gjennomført i perioden 13. til 16. desember 2022 og ble gjennomført med bistand fra Luftfartstilsynet (Ltil).

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at de ansvarlige gjennomfører et systematisk arbeid for å redusere risikoen forbundet med helikopteroperasjoner på Vår Energi AS sine innretninger til havs.

Resultat

I forbindelse med verifikasjonen av helikopterdekkoperasjoner identifiserte Luftfartstilsynet avvik/observasjoner. Disse finnes vedlagt i egen avviksliste.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Vår Energi redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Frist for dette er satt til 15. februar 2023.