Tilsynet ble gjennomført i september 2022 med bistand fra Sjøfartsdirektoratet og Luftfartstilsynet.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere selskapets etterlevelse av HMS-regelverket innenfor fagområdene beredskap, teknisk sikkerhet og helikopterdekkoperasjoner på West Phoenix.

Resultat

Innenfor beredskap ble det identifisert seks avvik knyttet til:

 • Sekundær rømningsvei
 • Hodesett i livbåt og hurtiggående MOB (HMOB) båt
 • Brannmannsutstyr
 • Evakuering fra heis
 • Sikring av løst utstyr
 • Plassering av MOB drakter

I tillegg observerte vi følgende forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt:

 • Merking av rømningsveier
 • Livbåt

I forbindelse med verifikasjonen av helikopterdekkoperasjoner identifiserte Luftfartstilsynet avvik/observasjoner knyttet til:

 • Dokumentasjon og vedlikeholdsprogram
 • Flyplassdata ark
 • Utkragning adkomstplattform
 • Elementer i 210° hinderfri inn- og utflygingssektor
 • Skilting av nedganger

Hva skjer nå?

Vi har bedt Seadrill redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.