Tilsynet ble gjennomført den 10. mai 2023.

Mål

Målet med markedstilsynet var å se til hvordan SafeNor AS etterlever regelverkskrav i forskrift om trykkpåkjent utstyr, primært sylindere (dykkeflasker) med tilhørende kraner.

Resultat

Vi identifiserte to avvik under tilsynet. Disse gjaldt:

  • Mangelfull oppfyllelse av distributørens forpliktelser
  • Mangelfull oppfyllelse av importørens forpliktelser

Hva skjer nå?

Vi har bedt SafeNor innen 18. september 2023 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.