Tilsynet ble gjennomført i perioden 22. til 24. mai 2023, med bistand fra Luftfartstilsynet.

Mål


Målet med tilsynet var å se til at helikopterdekket på Statfjord A er i henhold til forskriftskrav, for derigjennom å bidra til sikre helikopteroperasjoner. Videre var målet å verifisere utforming og utrustning av helikopterdekket på innretningen, samt systemer og dokumenter relatert til driften av helikopterdekket.

Resultat

Vi identifiserte ingen avvik eller forbedringspunkter under tilsynet.

Luftfartstilsynet identifiserte syv observasjoner under tilsynet. Disse finner du i en egen avviksliste fra Luftfartstilsynet, nederst på denne siden.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor om svar på vårt brev innen 31. august 2023.