Tilsynet ble gjennomført 18. og 19. oktober 2023.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Aker BP følger opp forankringssystemene på Alvheim og Skarv i henhold til krav i HMS-regelverket. Vi ønsket også å følge opp Aker BP sitt arbeid med modifikasjon av forankringssystemet på Alvheim (utskifting av ankerliner).

Det utføres ikke kontinuerlige målinger og loggføring av strekket i ankerlinene i forankringssystemene på Skarv og Alvheim. Vi hadde derfor også som mål å undersøke hvordan Aker BP detekterer eventuelle brudd i en eller flere ankerliner, og hvordan de verifiserer at strekket i ankerlinene er i henhold til forutsetningene fra design.

Resultat

Det ble ikke påvist avvik fra krav i regelverket, men tilsynet identifiserte fem forbedringspunkter innenfor:

  • lav pålitelighet for deteksjon av ankerlinebrudd på Alvheim
  • usikkerhet om tilstanden til forankringssystemet på Skarv
  • usikkerhet om tilstanden til forankringssystemet på Alvheim
  • mangelfulle SRS-modeller for forankring
  • prosedyre for beslutning om nedstengning i ekstremt vær.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Aker BP gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som ble identifisert. Svarfrist er satt til 15. desember 2023.