Mål

Målet med aktiviteten var å verifisere at selskapets styring og ledelse av materialhåndtering på Transocean Enabler samsvarte med krav i regelverket.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Styringssystem - materialhåndtering
  • Redning fra personellkurv og offshorekran

Det ble ikke identifisert forbedringspunkt.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Transocean innen 21. oktober 2022 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.