Tilsynet ble gjennomført 15. og 16. mars 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere selskapets styring av konstruksjonssikkerhet og marine systemer på Rowan Stavanger var i henhold til relevante forskrifter.

Resultat

Det ble ikke identifisert noen avvik fra regelverket, men vi observerte to forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette gjaldt oppfølging av andre deltakeres styringssystem og appendiks til klassesertifikatet.

Hva skjer nå?

Vi har bedt selskapet innen 19. mai 2022 gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.