Tilsynet ble gjennomført 30. august – 1. september 2021.

Mål

Målet med aktiviteten var å verifisere at helikopterdekk er i henhold til forskriftskrav for å bidra til sikre helikopteroperasjoner og transport av personell. 

Resultat

Innenfor beredskap ble det under tilsynet identifisert to forhold som er kategorisert som avvik. Dette gjelder:

  • Skilting, merking og hindringer i evakueringsveier
  • Beredskapsopplæring

Luftfartstilsynet (LT), som var vår bistandsetat for tilsynet med helikopteroperasjoner, identifiserte ti avvik/merknader.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.

Svarfristen er satt til 29. oktober 2021.