Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i dagene 3. til 6. september 2018.

Haven er en oppjekkbar boliginnretning med plass til 444 personer om bord. Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil i 2011. Fra juni 2018 har den vært i bruk som boliginnretning på Johan Sverdrup-feltet, hvor Equinor er operatør.

Haven er eid av Master Marine og driftsansvarlig er OSM Offshore.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at regelverkets krav følges opp innenfor styring av beredskap og helikopterdekk.

Resultat

Det ble observert avvik knyttet til brannstasjoner og forbedringspunkter knyttet til system for trening av beredskapsorganisasjon, evakuering fra heis og vedlikeholdsprogram.

Vi har bedt OSM Offshore innen 16. november melde tilbake til oss hvordan de vil håndtere avviket og hvordan de vurderer de forbedringspunktene som er observert.