Mål

Målet med aktiviteten var å verifisere at Statoil ivaretar kravene i regelverket knyttet til fagområdene teknisk sikkerhet og sikker drift.

Resultat

Det ble identifisert et avvik knytte til trykkavlastning.

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Utbedring av tekniske svakheter
  • Brannbelastning i prosessområdet
  • Dokumentasjon
  • Overbelastning av fakkel
  • Trykkavlastingsventiler
  • Total risikoanalyse (TRA)