Operatør: Wellesley Petroleum AS

Utvinningsløyve: 248 C

Brønnamn: 35/11-29 S

Prospektnamn: Toppand East

Geografiske koordinatar:

  • 61°01’ 55.819” Nord
  • 3°20’ 18.149" Aust

Havdjupn: 355 meter

Innretning: COSLPromoter

og

Utvinningsløyve: 1184 S      

Brønnamn: 35/10-12 S

Prospektnamn: Gnomoria

Geografiske koordinatar:

  • 61° 08’ 53.2349” Nord
  • 03° 16’ 29.0364” Aust

Havdjupn: 363 meter

Innretning: COSLPromoter