COSLPromoter installasjonen
COSLPromoter installasjonen Foto: COSL

COSL Drilling Europe AS (COSL) fikk 6.11.2012 samsvarsuttalelse (SUT) for den flyttbare boreinnretningen COSLPromoter.

COSLPromoter er en halvt nedsenkbar dynamisk posisjonert boreinnretning av typen GM4000. Innretningen sammenstilles og bygges ved Yantai Raffles Shipyard (YRS) i Kina. Borepakken er levert av National Oilwell Varco (NOV) og bygget ved Nymo i Grimstad.

Vedtak

COSLPromoter og relevante deler av COSL Drilling Europe AS organisasjon og styringssystemer er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomhet.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at COSL Drilling Europe AS sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.