West Phoenix innretningen
West Phoenix innretningen Foto: Equinor

Innretningen, som opereres av Seadrill, er den første i rekken av splitter nye flyttbare innretninger som er planlagt brukt på norsk sokkel.

Dypvannsriggen West Phoenix skal operere på en treårskontrakt for Total Norge, med oppstart i tredje kvartal i år i Nordsjøen.

Leteaktiviteten både på norsk og andre lands sokler har i flere år vært begrenset av mangel på tilgjengelige rigger. I takt med høy oljepris og stor etterspørsel bygges det derfor en rekke flyttbare boreinnretninger verden over. 

I løpet av de neste par årene vil det ifølge prognosene komme syv-åtte nye, flyttbare boreinnretninger i aktivitet bare på norsk sokkel. West Phoenix, som er bygd ved verftet Samsung Shipyard i Sør Korea, er den første i denne rekken. 

I oktober 2007 søkte Seadrill Management AS (Seadrill) om samsvarsuttalelse (SUT) for West Phoenix. SUT er en av forutsetningene for at en flyttbar boreinnretning kan utføre aktiviteter innenfor petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. 

West Phoenix (bildet) har norsk flagg. Sjøfartsdirektoratet har i den forbindelse utstedt maritime sertifikater for innretningen. 

SUT-utstedelsen fra Ptil innebærer at forutsetningene som er lagt til grunn i SUT-arbeidet blir ivaretatt av selskapet og at aktiviteten gjennomføres i henhold til kravene i sokkelregelverket.