Transocean Barents installasjonen
Transocean Barents installasjonen Foto: Transocean

Transocean Offshore Ltd NUF fikk 26.10.2012 samsvarsuttalelse (SUT) for boreinnretningen Transocean Barents.

Transocean Barents er en 6. generasjons halvt nedsenkbar boreinnretning av typen H-6e. Den ble bygget ved verftet Aker Stord i Norge og ferdigstilt i 2009.

Innretningen har tidligere fått samsvarsuttalelse (SUT) i 2009, da som Aker Barents. Ved eierskifte må det søkes om ny SUT, som følge av at SUT også omfatter selskapets styringssystem.

Vedtak

Transocean Barents og relevante deler av Transocean Offshore Ltd NUFs organisasjon og styringssystemer er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomhet.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Transocean Offshore Ltd NUF sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.