Scarabeo 8 installasjonen
Scarabeo 8 installasjonen Foto: Saipem

Scarabeo 8 er en halvt nedsenkbar boreinnretning av Moss CS 50 MkII-design. Den er bygget ved Fincantieri Shipyard i Palermo, Italia og ferdigstilt ved Westcons verft i Ølensvåg i Rogaland i 2011.

Innretningen er vinterisert, altså utrustet for operasjoner i arktiske farvann. Den er designet for å kunne arbeide på vanndyp fra 70 til 3050 meter.

Scarabeo 8 (bildet) eies og drives av Saipem Drilling Norway. Innretningen er registrert på Bahamas og har Det Norske Veritas som klasseselskap.

Vedtak

Det er Ptils vurdering at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres med bruk av innretningen Scarabeo 8 innenfor regelverkets rammer. Vedtaket er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling.

Gyldigheten av samsvarsuttalelsen forutsetter at Saipem Drilling Norway sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystem møter regelverkets krav, og at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.