Safe Boreas er en halvt nedsenkbar boliginnretning, levert fra Jurong Shipyard i Singapore.

Safe Boreas rigg

Vedtak

Det er Ptils vurdering at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres ved bruk av innretningen Safe Boreas innenfor regelverkets rammer.

Gyldigheten av samsvarsuttalelsen forutsetter at Prosafe Offshore Limited sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden

I forbindelse med SUT-søknaden til Safe Boreas gjennomførte Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder (tilsynsrapportene ligger vedlagt):

  • Konstruksjonssikkerhet, beredskap og helikopterdekk (med bistand fra Sjøfartsdirektoratet)
  • Oppfølgingstilsyn beredskap
  • Arbeidsmiljø, logistikk, vedlikehold, barrierer og sikkerhetssystemer
  • Helsemessigeforhold (med bistand fra Fylkesmannen)
  • Helikopterdekk (med bistand fra Luftfartstilsynet)