I 2022 overtok Noble Drilling eierskap og drift for Maersk Drilling sine innretninger med SUT.

SUT ble opprinnelig gitt til Maersk Drilling, men overført til Noble Drilling i forbindelse med fusjonen. Det gjelder følgende innretninger: Maersk Intrepid, Maersk Interceptor, Maersk Invincible, Maersk Integrator, Maersk Reacher og Maersk Innovator.

Noble Integrator innretningen
Noble Integrator (tidligere Mærsk Integrator) Foto: Maersk Drilling

Noble Integrator er en oppjekkbar boreinnretning, levert fra Keppel Shipyard i Singapore i 2014. 

Vedtak

Det er Ptils vurdering at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres ved bruk av innretningen Noble Integrator innenfor regelverkets rammer.

Gyldigheten av samsvarsuttalelsen forutsetter at Noble Drilling Norge AS sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden

Noble Integrator er den tredje oppjekkbare riggen i en serie på fire av denne typen. SUTen for Noble Integrator bygger blant annet på tilsyn i forbindelse med SUT til Noble Interceptor og Noble Intrepid. I tillegg har vi gjennomført flere tilsyn mot Noble Integrator.