Foto av Floatel Superior
Foto: Floatel International

Floatel International AB fikk 22.12.2010 Ptils samsvarsuttalelse (SUT) for den flyttbare boliginnretningen Floatel Superior.

Floatel Superior er en dynamisk posisjonert (DP-3) halvt nedsenkbar innretning med boligmodul akterut og åpent arbeidsdekk forut.

Flotellet har plass for 440 personer i enkeltlugarer når den opererer på norsk sokkel.

Innretningen er et nybygg som ble levert i mars 2010 av Keppel FELS (Shipyard Road)  i Singapore. Innretningen har vært i operasjon en kort tid i Australia.

Floatel Superior (over) opereres av Floatel International AB i Gøteborg, Sverige.

Floatel Superior og relevante deler av Floatel Internationals organisasjon og styringssystem er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomheten.

Vårt vedtak er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Floatel International sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystem blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.