Floatel Endurance er en halvt nedsenkbar (semi) innretning og skal operere for Statoil på Gina Krog i sitt første oppdrag på norsk sokkel.

Foto av Floatel Endurance
Foto: Floatel International

Det er Ptils vurdering at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres ved bruk av innretningen Floatel Endurance innenfor regelverkets rammer.

Gyldigheten av samsvarsuttalelsen forutsetter at Floatel International AB sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden

I forbindelse med SUT-søknaden til Floatel Endurance gjennomførte Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder (rapportene ligger vedlagt):

  • Arbeidsmiljø
  • Konstruksjonssikkerhet
  • Logistikk, beredskap, helikopterdekk, vedlikehold og arbeidsmiljø
  • Sikkerhetssystemer, arbeidsmiljø, logistikk, vedlikehold og barrierer