Deepsea Atlantic innretningen
Deepsea Atlantic innretningen Foto: Odfjell Drilling

Deepsea Atlantic (foto) er en flyttbar boreinnretning bygget ved verftet DSME i Sør-Korea. Den ble ferdigstilt i 2009.

Boreinnretningen opereres av Odfjell Drilling A/S (Odfjell), og planlegges benyttet til aktiviteter på norsk sokkel med StatoilHydro som operatør.

Vedtak

Deepsea Atlantic og relevante deler av Odfjells organisasjon og styringssystem er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomheten.

Vårt vedtak er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Odfjell sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystem blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.