Hopp til hovedinnhold

§ 42 Sikkerhetssystemer

Det skal fastsettes på forhånd hvilke tiltak og begrensninger som er nødvendige for å opprettholde sikkerhetssystemers barrierefunksjon ved overbroing, utkopling eller annen svekkelse. De kompenserende tiltakene skal settes i verk så raskt som mulig når slik svekkelse oppstår.
Status for sikkerhetssystemer skal være kjent og være tilgjengelig for relevant personell til enhver tid.
Paragraf sist endret: 1. januar 2014

Kravet i første ledd innebærer at tiltakene og begrensningene skal føre til en risikoreduksjon som er relevant og som står i forhold til de barrierefunksjonene som blir berørt. Det kan være snakk om aktivitetsbegrensninger, full nedstenging eller andre risikoreduserende tiltak.
For å oppfylle kravene til tiltakene og begrensningene som nevnt i første ledd, bør standardene IEC 61508-1 kapittel 7.7 og IEC 61508-2 kapittel 7.6. brukes for elektriske, elektroniske og programmerbare elektroniske sikkerhetssystemer.
Status for aktive sikkerhetsfunksjoner, jf. andre ledd, skal være tilgjengelig i det sentrale kontrollrommet, jf. § 10.

Equinor – Hammerfest LNG – gransking av gasslekkasje

Publisert: 20. mars 2024

Avvik

Statnett SF – Nyhamna - elektriske anlegg

Publisert: 3. oktober 2019

Avvik

Equinor - Mongstad - Storulykketilsyn

Publisert: 29. november 2018

Avvik

Statoil - Mongstad - Storulykketilsyn

Publisert: 3. november 2017

Avvik

Statoil - Hammerfest LNG - Kontrollsystem og overflatevedlikehold - korrosjon under isolasjon

Publisert: 4. november 2014

Avvik