Hopp til hovedinnhold

§ 16 Dreneringsanlegg

Landanlegg skal være utstyrt med dreneringsanlegg som kan samle og lede bort væsker slik at risikoen for brann, skade på personell og forurensning reduseres.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Kravet til dreneringsanlegg innebærer blant annet:
  1. at det i tillegg til håndtering av selve lekkasjen, er nok kapasitet til å drenere vann som samler seg i anlegget ved nedbør og ved brannslokking,
  2. at eventuelt oljeholdig overflatevann renses før utslipp,
  3. at oppsamlingsarrangementet har avstengningsanordning,
  4. at dreneringsventiler for kum er plassert og beskyttet slik at de kan betjenes ved brann,
  5. at drenering inkludert avløpssystem er slik utført at den ikke tettes av isdannelse, fremmedlegemer o.l., og
  6. at bunnen i oppsamlingsarrangementet har fall mot dreneringsåpningen.

Equinor – Sture – elektriske anlegg

Publisert: 16. september 2022

Avvik