Hopp til hovedinnhold

§ 44 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift om styring i petroleumsvirksomheten av 3. september 2001 nr. 1099 og forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten av 3. september 2001 nr. 1107.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Se også rammeforskriften § 73.