Hopp til hovedinnhold

§ 41 Offentlig tilgjengelige opplysninger om oseanografi, meteorologi, jordskjelv og fullskalamålinger

Rapporterte data om oseanografi, meteorologi og jordskjelv som nevnt i innretningsforskriften § 17, som er av betydning for sikkerheten ved utføring av petroleumsvirksomhet, skal være offentlig tilgjengelig.
Den ansvarlige for målingene skal gjøre viktige resultater fra fullskalamålinger av bærende konstruksjoner offentlig tilgjengelig, senest fire år etter at målingene er utført.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Kravet i første ledd om å gjøre opplysningene offentlig tilgjengelig innebærer at alle interesserte får tilgang til dem, for eksempel gjennom databaser, publikasjoner eller foredrag.
Viktige resultater som nevnt i andre ledd, omfatter blant annet hvordan målingene samsvarer med analyser.