Hopp til hovedinnhold

§ 38 Rapportering av bore- og brønnaktiviteter

Operatøren skal rapportere bore- og brønnaktiviteter til Havindustritilsynets og Sokkeldirektoratets database.
Rapporteringen skal bruke brønn- og brønnbanebetegnelsen samt klassifiseringen som nevnt i forskrift om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten § 10.
Paragraf sist endret: 1. januar 2013

Rapporteringen skal være i henhold til de kriteriene, tidsfristene og det formatet som er gitt i brukerveiledningen for DDRS-databasen som nevnt i første ledd.