Hopp til hovedinnhold

§ 1 Virkeområde

Denne forskriften gjelder for virksomhet som nevnt i rammeforskriften § 2, med unntak som nevnt i rammeforskriften § 4.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Virkeområdet for denne forskriften er det samme som virkeområdet for rammeforskriften, og dekker petroleumsvirksomhet til havs med de unntak som følger av rammeforskriften § 4, og virksomhet på landanlegg som definert i rammeforskriften § 6.