Hopp til hovedinnhold

§ 40 Pauser

Arbeidsmiljøloven § 10-9 første ledd, andre og tredje punktum gjelder ikke på denne forskriftens område.
Hvilepauser skal være på minst en halv time dersom arbeidstiden er minst åtte timer i døgnet, og én time når arbeidstiden er tolv timer i døgnet. Hvilepauser skal regnes som arbeidstid.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

§ 40 andre ledd innebærer særregler i forhold til arbeidsmiljøloven § 10-9 første ledd andre og tredje punktum. Disse unntas i § 40 første ledd. For øvrig gjelder arbeidsmiljøloven § 10-9.
Bestemmelsen fastslår pausenes lengde. Videre fastslår bestemmelsen at pauser skal medregnes i arbeidstiden. Det er ikke adgang til å fravike denne ordningen ved avtale. På grunn av den spesielle arbeidstidsordningen som det er lagt opp til for petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen, er det også gjort unntak fra arbeidsmiljøloven § 10-8 om daglig og ukentlig arbeidsfri.

Vår Energi - Balder - human factors i kontrollrom

Publisert: 4. juni 2024

Avvik

Schlumberger – oppfølging av arbeidstid

Publisert: 1. august 2022

Avvik