Hopp til hovedinnhold

§ 66 Laste- og losseanlegg

Laste- og losseanlegg for olje og kjemikalier skal utformes slik at risiko for forurensning av det ytre miljøet er akseptabel, jf. styringsforskriften § 9.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Slangekoplinger i laste- og losseanlegg bør være hurtigutløsende ved overbelastning og selvlukkende.
Lasteslanger for lasting og lossing fra forsyningsfartøy bør utstyres med flyteelementer.
For å oppfylle kravet til utforming av laste- og losseanlegg på flytende produksjons-, lagrings- og losseinnretninger (FPSO) og flytende lagringsinnretninger (FSO og FSU), bør DNV-OS-E201 kapittel 2 seksjon 12 og Sjøfartsdirektoratets forskrift for flyttbare innretninger med produksjonstekniske installasjoner og utstyr § 35 brukes.
Utformingen av hekken på FPSO-er, FSO-er og FSU-er bør være i samsvar med NORSOK N-001.