Hopp til hovedinnhold

§ 18 Flyttbare innretninger

Flyttbare innretninger og bruken av dem skal være i henhold til rammeforskriften § 25, aktivitetsforskriften kapittel II, V, VI, VII og VIII samt relevante tekniske krav i innretningsforskriften.
For flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister, og som følger et maritimt driftskonsept, gjelder rammeforskriften § 3, jf. innretningsforskriften § 1 fjerde ledd tilsvarende.
Paragraf sist endret: 25. februar 2020

Ingen kommentar.