Hopp til hovedinnhold

§ 87 Kontrollert brønnstrømning

Det skal settes operasjonelle begrensninger for kontrollert brønnstrømning.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Med kontrollert brønnstrømning menes formasjonstesting, prøveproduksjon, opprenskning og stimulering av brønnen. Utslipp fra formasjonstesting og opprenskning av brønner er regulert i § 69.
For å oppfylle kravet til operasjonelle begrensninger på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet bør standarden NORSOK D-010 kapittel 7, 8, 9 og 15, samt tabell C.27, C.32, C.34, C.35, C.36, C.45 og C.46 brukes. Jf. også innretningsforskriften § 53.

ConocoPhillips - Ekofisk K - planlegging og utførelse av kveilerørsboring

Publisert: 31. mars 2023

Avvik