Hopp til hovedinnhold

§ 81 Brønnprogram

Før brønnaktiviteter settes i gang skal det utarbeides et program som beskriver de enkelte aktivitetene som skal utføres og det utstyret som skal brukes.
Programmet skal oppdateres som nevnt i § 20 andre ledd bokstav b.
Paragraf sist endret: 1. januar 2018

For informasjon, se innretningsforskriften § 10.
For å oppfylle kravet til programmet som nevnt i første ledd, bør standarden NORSOK D-010 kapittel 5.3, 5.7, 5.11 og 10.3 brukes på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.
For brønner som skal midlertidig tilbakeplugges, bør programmet også beskrive
  1. planer for videre bruk av brønnen,
  2. sikring av brønnhodet,
  3. planlagte lokasjonsinspeksjoner og frekvensen av disse,
  4. en vurdering av brønnintegritet i forhold til levetiden for barrierene, jf. også § 88.
Oppdateringen som nevnt i andre ledd, innebærer for eksempel at en skal utarbeide et nytt program for brønner som ikke er tatt i bruk etter den opprinnelige planen, eller som har vært midlertidig tilbakeplugget i tre år.