Hopp til hovedinnhold

§ 40 Arbeid utendørs

Den ansvarlige skal sette kriterier for hvilke klimatiske forhold som krever vernetiltak ved arbeid utendørs, og under hvilke forhold slikt arbeid skal begrenses eller stanses.
Paragraf sist endret: 1. januar 2018

For å sette kriterier for valg av vernetiltak ved arbeid utendørs bør standarden NORSOK S-002N kapittel 7.9 og A.8 i tillegg A brukes. For informasjon, se også innretningsforskriften § 22.

Equinor - Martin Linge - Materialhåndtering, arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 2. juli 2018

Avvik