Torbjørn Jensen fra Norsk Industriholdt innlegg om kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene.

Irene B. Dahle fra Petroleumstilsynet (Ptil) snakket om rammebetingelsers betydning for risiko, mens Bjørn Andreas Hanson la fram hvilket bilde Ptil har av kapasitet og kompetanse-problematikken gjennom kartlegginger, rapporter, møter med næringen, tilsyn mot boreentreprenører, samt en studie mot boreentreprenører.

I tillegg fikk Sikkerhetsforum en gjennomgang av Ptils sluttrapport etter Deepwater Horizon, samt gjennomgang av alvorlige hendelser.

Se vedlagt referat og presentasjoner.