Storbritannias forholdsvis grunne farvann og sterke vinder strekker seg langt ut i Nordsjøen og gjør øya til en av verdens største ressurser for havvind.

I Norfolk drifter Equinor havvindparkene Dudgeon Offshore Wind og Sheringham Shoal fra basen i den vesle byen Great Yarmouth. Her på operasjons- og vedlikeholdsbasen sitter ingeniørene og planleggingsteamene som sørger for sikker drift av turbinene. Fra kontrollrommet startes og stoppes arbeidet på turbinene på feltet.

Totalt omfatter de to vindparkene 155 turbiner. Alle må vedlikeholdes årlig for å tåle de værharde forholdene til havs, noe som tar tre til fire dager per turbin. Reparasjoner og oppgraderinger kommer i tillegg.

Hvorfor lager vi innhold om havvind?

I 2020 fikk Havtil delegert myndighetsansvar for havvind. Det innebærer at vi skal utvikle regelverk og føre tilsyn med utbygging og drift av vindkraftverk til havs.

Et nytt regelverk for fornybar energiproduksjon er nå under utarbeidelse.