Havindustritilsynet jobber kontinuerlig med å forbedre risikobasert oppfølging av aktiviteter, der oppfølging av konstruksjonssikkerhet er sentralt.

Både vi og industrien har over tid hatt oppmerksomhet mot konstruksjonshendelser med storulykkespotensial, og disse inngår som en av indikatorene i RNNP. 

I en studie gjennomført i 2022 rettet vi oppmerksomhet mot kontruksjons-hendelser knyttet til hjelpestrukturer og innfesting av utstyr (tertiære strukturer).  Selv om svikt i slike konstruksjonselementer ikke har storulykkes-potensial,  kan det gi fatale konsekvenser for enkeltpersoner. Da spesielt med tanke på fallende gjenstander.

DNV har i den seneste studien identifiseret områder som trenger å styrkes, to av disse er:

  • Utvikling av beste praksis for festing av tertiære konstruksjonselementer, rørstøtter og utstyr med utgangspunkt I NORSOK N-004 and N-005.
  • Benytte mer spesifikke kategorier for inspeksjonsrapportering og vedlikeholdsplanlegging som f.eks. «fallende gjenstander, personlig sikkerhetsbarriere». Dette kan øke oppmerksomheten og bedre prioriteringen i vedlikeholdet av konstruksjonselementer utsatt for degradering og utgjør en fare for enkeltpersoner.

Se rapporten for videre detaljer.